Şube Müdürleri

 

Ecz.Mehtap ZENGİN

Mesut KESKİN
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü
 

 

 
Fatma TEKİN Bilal ÖZTÜRK
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü