İÇ KONTROL SİSTEMİ:

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI:

 

MEVZUAT:
663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi
 
 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI:
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması
İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ: