4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Sorularınızın yanıtları için lütfen öncelikle internet erişim sayfamızın içeriklerine bakınız.
     Yanıtlarını internet erişim sayfamızda bulamadığınız sorularınız için posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen İletişim bilgilerini kullanabilir, aynı zamanda elektronik posta ile yapılacak başvurularınızda ise aşağıda gösterilen formları eksiksiz doldurarak kirklareli@saglik.gov.tr posta adresine gönderebilirsiniz.

Bilgi Edinme Başvuru Formları: Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu - Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu

Başvurular  faks ile ya da elektronik posta ile yapılabilecektir.
Fax:         0 (288) 212 51 07
E-Posta:  kirklareli@saglik.gov.tr

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun