Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 25/12/2017

Tüberküloz biyopsikososyal bir hastalık olması sebebiyle bu hastalıkla ilgili yürütülen faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte tüm yönleriyle multidisipliner değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüberkülozla ilgili yürütülen her sürecin birçok paydaşı bulunmaktadır. Ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerekir.

İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; 2006/78 sayılı genelgeye istinaden; Kırklareli Vali Yardımcısı Sayın Murat EREN başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem CERİT, Kırklareli Üniversitesi temsilcisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilisi, İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, verem savaşı dispanser hekimleri, toplum sağlığı merkezi başkanları, kamu-özel sağlık kurum/kuruluş temsilcileri, belediye temsilcisi katılımı ile “İl Verem Kontrol Kurulu” 25.12.2017 tarihinde Valilik toplantı salonunda toplanmıştır. 
Verem Kontrol Kurulu Toplantısı.jpg