Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi Düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 18/12/2017

Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş olup, sadece bu günü değil geleceği de ilgilendiren bir sorundur. Antibiyotik-dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve  hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır. Antibiyotik kullanımı, insanlardaki normal bakteriyel floranın değişmesine bu da çoğu kez antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve ishal gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir.

D
irençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır. Akılcı antibiyotik kullanımının sağlanması için öncelikle kanıta dayalı tanı yöntemleri kullanılarak infeksiyonların tanısının doğru konulması şarttır. Tanının mikrobiyal testler ile desteklenmesi antibiyotik seçiminde en önemli süreçtir. Antibiyotik duyarlılık testlerinin standardizasyonu etkene yönelik antibiyotik tedavisinin daraltılmasına olanak verir. Böylece gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının azaltılması mümkün olur.

Bu bağlamda Müdürlüğümüz çalışmaları devam etmektedir. “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” kapsamında erişkinlerde ve çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalıkları ile ilgili aile hekimlerimize, acil servislerde görevli hekimlerimize ve ilgili dallarda uzman hekimlerimize 12 Aralık 2017 ve 14 Aralık 2017 tarihinde, Kırklareli Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Olguner ÇAĞAL ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin UYSAL ERDAL tarafından eğitim verilmiştir. İl Sağlık Müdürümüz Dr.Çiğdem CERİT’in de katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olan eğitimlere ilimizde görev yapan 139 hekimimiz katılım sağlamıştır.

  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi_01.JPG
  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi_02.jpg
  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi_03.JPG
  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi_04.JPG
  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi_05.JPG
  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi_06.JPG