Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 74. Ek Yerleştirme

Güncelleme Tarihi: 10/11/2017

Kırklareli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Bölgesine 74.Ek Yerleştirme Yapılacaktır.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir. Çeşitli nedenlerle boşalan Merkez İlçe Kavaklı Dr. Tansel Uslu Aile Sağlığı Merkezi 39.00.23Nolu Aile Hekimliği Birimi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 09.09.2016 tarih ve E.99858683-020-2944 sayılı yazısı ile açılan Lüleburgaz 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 39.04.43 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 15.12.2016 tarihli ve 3991 sayılı yazısı ile açılan Lüleburgaz 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 39.04.47 ile 39.04.48Nolu Aile Hekimliği Birimlerikadrosu ve pozisyonu Kırklareli ilinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için 74. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (değişik 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete) hükümleri doğrultusunda olacaktır.

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimleri için yerleştirme işlemi, Aile Hekimliği 74. Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 29.11.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Kırklareli İlSağlık Müdürlüğü Dr. Tevfik SAĞLAM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler09.11.2017 Perşembe günü başlayacak, 27.11.2017 Pazartesi günü mesai bitimine (17:30) kadar kendilerinden istenen belgeleri, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


74. Ek Yerleştirme İşlemleri Usul ve Esasları

A Grubu Dilekçe

B Grubu Dilekçe

C Grubu Dilekçe

Ç Grubu Dilekçe

D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Başvuru Formları

D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Başvuru Formları

Zeyilname

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması