Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Diplomalar Müdürlüğümüze Gelmiştir.

Güncelleme Tarihi: 23/08/2017

               Erzurum Atatürk Üniversitesi (HELİTAM) Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından 2014 Yılı ve sonrası mezun olan öğrencilere ait  “DİPLOMALAR”  Müdürlüğümüze gelmiştir.

Diploma ve eklerinin tesliminde uyulacak kurallar:

1-Diploma ve ekleri, diploma sahibine imza karşılığı verilecektir.

2-Diploma sahibi, Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını Müdürlüğümüze teslim edecektir.

3-Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını kaybedenler, Gazete Kayıp İlanını Müdürlüğümüze teslim edecektir.

4-Diploma, sahibi tarafından alınmıyorsa, 2. şahıslara noter vekaleti ve imza karşılığında teslim edilecektir.

             Aşağıda isimleri yer alan mezunların, Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü’ne en geç 31/10/2017 tarihine kadar bizzat başvurarak Diplomalarını imza karşılığında teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan diploma ve ekleri Erzurum Atatürk Üniversitesine iade edilecektir.


MEZUN ÖĞRENCİLERE AİT  İSİM LİSTESİDİR.

  1. Özgür GÜLER
  2. Nurten KAYNAR
  3. Neslihan MUTLU
  4. Gülay ULU
  5. Bahar ÇETİN   
  6. Gülhanım ERGİN
  7. Damla Duru ÖZBEK
  8. Gülnaz ERTÜRK
  9. Aysel ÜNLÜ
  10. Azize İNAL