Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Diyaliz Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 17/07/2017

İlimizde faaliyet gösteren kamu ve özel diyaliz merkezlerinin 2017 Temmuz ayı itibariyle hasta/cihaz oranları tablosu aşağıda gösterilmiştir.

DİYALİZ HİZMET BÖLGELERİ HASTA/CİHAZ ORANLARI TABLOSU

BÖLGE ADI HASTA/CİHAZ ORANI
1.
BÖLGE          : 3,55
2.
BÖLGE          : 3,29 
TOPLAM           : 3,36

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.maddesini (a) bendinde, “Bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranları bu sayıların altında ise cihaz artırımına izin verilmez. Bu orana; hepatitli hasta ve cihazlar, hastanelerin rutin diyaliz hizmeti dışındaki acil hizmetler için kullandıkları cihazlar ile kamuya ait diyaliz eğitim merkezleri yirmi beş cihaz sayısına ulaşana kadar hasta ve cihaz dahil edilmez” denilmektedir.

1 .Bölge ve 2.Bölgede hasta/cihaz oranları değerlendirildiğinde, hasta/cihaz oranının 4'ün altında olması nedeniyle, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin (a) bendine istinaden cihaz artırımı yapılamayacaktır.