Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Formlar

Güncelleme Tarihi: 29/12/2017

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FORMLAR


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Sağlık Kuruluşunun Devrinde Ruhsatname İçin Gerekli Belgeler.docx
Poliklinik Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler.docx
Sağlık Kuruluşunun Kapatılmak İstenmesi Halinde İstenecek Belgeler.docx
Muayenehane açma başvurusunda İstenecek Belgeler.docx
Özel Müşterek Diş Hekimi Muayenehanesi Başvuru Belgeleri.doc
Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Ve Adsm Diş Hekimi Personel Başlangıç İçin Gerekli Belgeler.docx
Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Ruhsata Esas Denetim Formu.docx
Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hizmete Esas Denetim Formu.docx
Adsm Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler.docx

Diş Protez laboratuvarında Çalışanları Değerlendirme Formu.doc
Diş Protez Laboratuvarı İl Değerlendirme Cetveli.doc
Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesi.doc
Diş Protez Labortuvarı Açılış Dilekçesi.doc
Diş Protez Laboratuvarı Denetleme Formu.doc
Diş Protez Laboratuvarı Açılışında Gerekli Belgeler.doc
Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Periyodik Muayene Formu.doc

İLAÇ VE ECZACILIK HİZMETLERİ
Medikal Açma Dilekçesi.docx
Reçete Olmadığında Gönderilecek Belge.docx
Medikal Gaz Satış Yeri Müracatı.docx
Eczane Mesul Müdür Matbu Form.docx
Eczane Açılışı İçin İstenen Evrak Listesi.docx
Yeşil Reçete Teslim.docx
Yeşil Reçete Talep.doc
Vereseli Eczane İşlemleri Matbu Form.docx
Vereseli Eczane Açılışı İstenen Belgeler.docx
Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin Müracatlarında İstenen Belgeler.docx
Tahsilat İşlemleri.pdf
Medikal Taahhütname.docx
Eczane Nakli İçin İstenen Evrak Listesi.docx
Hemofili Karnesi Başvuru Dilekçesi.docx
Hemofili Karnesi İçin İstenilen Evraklar.doc
Eczane Ruhsatı Verilirken İstenenler.doc
eczanelerde_bulundurulmasi_zorunlu_ilaclar.doc
Eczaneler İçin Mesul Müdür Atanması Değişiklik.docx
Eczane Tadilat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.docx
Eczane Nakil Matbu Form.docx
Eczane Kapanışında İstenen Belgeler.docx
Eczane Hareket Başvuru Formu.doc
Eczane Devrinde İstenen Evrak Listesi.doc
Eczane Devir Matbu Form.docx
Bitkisel Drog Satan Aktar Ve Baharatçılardan İstenen Belgeler.doc
Aktar Açılış Taahhütnamesi.doc
Aktar Açılış Dilekçesi.doc

SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ BİRİMİ
Müessese Ruhsatname Başvurusu İçin İstenen Belgeler.docx
Muayenehane Detim Formu (Ek-5).xls
Müeyyide Formu (Ek-6).docx
Optisyenlik Müessesesi Ruhsatname Başvuru Dilekçesi.docx
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Ruhsata Esas Denetim Formu(Ek-3).xls
Hemşire Çalışma Belgesi.doc
İşitme Cihazları Merkezi Ruhsatnamesi İçin İstenen Belgeler.docx
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hizmete Esas Denetim Formu (Ek-4).xls
A Ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler.docx

TEDAVİ HİZMETLERİ
Diyaliz Hastalarına Yapılması Gereken Laboratuvar Tetkikleri.xls
Özel Sağlık Kuruluşu Personel Çalışma Belgesi.xls
Diyaliz Pratik Eğitimini Tamamlayan Personel Bilgi Formu.xls
Kan Bankacılığı ve Ransfüzyon Tıbbi Eğitimi Hekim Başvuru Formu.doc
Diyaliz Merkezi İdari Ve Teknik Denetleme Formu.xls
Tıbbi Denetim Formu.xls
Resertifikasyon Başvuru Formu.xls
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programi Başvuru Formu.doc
Diyaliz Merkezi Ruhsatı.xls
Diyaliz Eğitimine Katılan Personel Bilgi Formu.xls
Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu.xls
Acil Bakım Hemşireliği Başvuru Formu.doc