Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

İÇ KONTROL SİSTEMİ:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI:


MEVZUAT:
663 Sayili Sağlik Bakanliği ve Bağlı Kuruluşlarinin Teşkilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname.pdf
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi.pdf
 
 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI:
Organizasyon Şeması
İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ: